0 продукта

е-Аптека

ЛАКТУЛОЗА - МИП сироп 500 мл. лаксатив MIP PHARMA

ЛАКТУЛОЗА - МИП сироп 500 мл. лаксатив MIP PHARMA - изображение
Цена:  20.10 лв.

ЛАКТУЛОЗА - МИП сироп 200 мл. лаксатив  MIP PHARMA

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп
Лактулоза
Lactulose-MIP 65 g/100 ml syrup
Lactulose
Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Този лекарствен продукт се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка информацията е подредена в следния ред:
1. Какво представлява Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп и за какво се използва
2. Преди да приемете Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп
3. Как да приемате Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп и за какво се използва
Лактулоза-MIP съдържа лактулоза (дизахарид), която не се разгражда от ензимите в тънкото черво и достига неразградена в дебелото черво. Чревните бактерии преработват лактулозата до нискомолекулни органични киселини, които подкиселяват средата и увеличават обема на чревното съдържимо. Това води до стимулиране на перисталтиката (ритмичното свиване на гладките мускули на дебелото черво) и оформяне на меки изпражнения.

За какво се използва Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп?

 • Без лекарско предписание за лечение на запек, който не се повлиява от диета и/или друг препоръчан хигиенно-диетичен режим и регулиране на физиологичния ритъм на дебелото черво;
 • При необходимост от меки изпражнения (хемороидална болест, операции на дебело черво);
 • За профилактика и лечение на чернодробна енцефалопатия (нарушение на мозъчната дейност при нарушена дейност на черния дроб). В този случай лечението трябва да се провежда под лекарски контрол.

2. Преди да приемете Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп
Не приемайте Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп, ако сте:

 • Свръхчувствителен (алергичен) към някоя от съставките на лекарството;
 • Ако имате нарушена чревна проходимост (състояние, характеризиращо се със силна коремна болка, висока температура и увредено общо състояние);
 • Ако имате непоносимост към галактоза;
 • Ако имате обострени възпалителни стомашно-чревни заболявания (Улцерозен колит, болест на Крон);
 • Ако имате нарушения във водно-електролитния баланс (изразена загуба на течности и соли).

Обърнете специално внимание при лечението с Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп
Ако страдате от продължителен запек, Вие трябва да се консултирате с лекар преди да започнете лечение с Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп, защото това състояние може да бъде симптом на по-сериозно заболяване.

Информация за пациенти, страдащи от диабет и други нарушения на въглехидратния метаболизъм
В 15 ml Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп се съдържат малко количество  лесно-смилаеми въглехидрати (фруктоза < 1 g, лактоза < 10 g, галактоза < 15 g в 100 ml). Те се усвояват от организма в много малка степен, поради което нямат почти никаква хранителна стойност.)
Поради съдържанието на фруктоза и галактоза, лекарството не трябва да се използва от пациенти с лактазен дефицит, галактоземия и глюкозо-/галактозо-малабсорбционен синдром (вродени състояния, характеризиращи се с нарушения в смилането на въглехидратите).

Деца
При децата посочените по-горе нарушения във въглехидратния метаболизъм може да не са диагностицирани все още, поради което лечението с Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп при тях трябва да се започне след консултация с лекар.

Ако приемате други лекарства
Лактулозата може да увеличи загубата на електролити (особено на калий), предизвикана от други лекарства, като диуретици, кортикостероиди и някои антибиотици за лечение на гъбичкови инфекции. Имайте предвид, че намаленото ниво на калий в организма увеличава чувствителността към някои лекарства, особено към сърдечните гликозиди (лекарства за лечение на аритмия и сърдечна слабост). Лактулозата може да ограничи ефекта на лекарства, чието действие зависи от точно определено ниво на чревна киселинност (напр. производните на 5-аминосалициловата киселина като сулфасалазин и месалазин).
Поради това, кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, или наскоро сте приемали други лекарства, включително такива, отпускани без лекарско предписание.

Прием на Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп с храна и алкохолни напитки
Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп може да се приема по всяко време, независимо от часовете на хранене и прием на храна. По-лесно се приема и усвоява с течности като: вода, плодов сок, чай, кафе, кисело мляко, както и с каши.

Бременност и кърмене
Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп може да се използва безопасно по време на бременност и кърмене, при условие, че се прилага според указанията.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп не повлиява способността на шофиране и работа с машини.

3. Как да приемате Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп
Винаги приемайте Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп точно както Ви е казал Вашият лекар. Вие трябва да проверите при Вашия лекар, ако не сте сигурен в нещо.

Освен ако Вашият лекар не е предписал друго, обичайната дозировка е следната:
При запек:

Дозировката се определя индивидуално и зависи главно от тежестта на запека. Обичайно дневната доза, посочена в следната таблица, се разпределя на 1-2 приема.


Начална дозировка (3-4 дни) Поддържаща дозировка
Възрастни
10 -45 ml 10-25 ml
Деца 7-14 г.
15 ml 10-15 ml
Деца 1-6 г.
5-10 ml 5-10 ml
Кърмачета 5 ml 5 ml


По правило дозировката може да се намали след първите няколко дни в зависимост от индивидуалните нужди на пациента. Продължителността на лечение с Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп е индивидуална.
Лаксативният ефект настъпва 2 до 10 часа след приема на лекарството. Ако дозата е недостатъчна, първата дефекация може да настъпи след 24-48 часа. Ако след първите два дни не настъпи подобрение, може да се опита с по-висока дозировка.

При чернодробна недостатъчност
Дозата трябва да се увеличава постепенно.

Възрастни:
След начална дневна доза от 10-15 ml Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп, дозата трябва да се увеличи до 30-45 ml, разделена на 3 до 4 приема дневно.
Дозата трябва да се прецизира така, че да се постигне двукратно или трикратно изхождане на меки изпражнения всеки ден.

Деца:
Не се препоръчва употреба при деца с чернодробни заболявания.

Важно!
Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп не води до привикване.

Предозиране!
Няма данни за случаи на предозиране. При по-високи от препоръчаните дозировки могат да се появят коремни болки и диария. В такива случаи е достатъчно прекратяване на лечението.

Начин на приложение:
Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп се приема с неговата мерителна чашка. Когато еднократна дневна доза Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп е достатъчна за лечение на запека, е установено, че прилагането му сутрин след закуска се понася най-добре.

4. Възможни нежелани реакции
Както всяко лекарство, Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп може да предизвика нежелани реакции, като не всеки ги получава.
Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.
В редки случаи, в първите дни на лечението, се засилва образуването  на газове в червата (метеоризъм). По правило това отзвучава до няколко дни. Коремни болки и диария са възможни при употреби на дози, по-високи от предписаните. В такива случаи дозата трябва да се намали и да се потърси съвет на лекар. При продължителна употреба Лактулоза-MIP може да предизвика електролитен дисбаланс.

Кои други лекарствени средства оказват влияние върху ефекта на Лактулоза-MIP?
За да избегнете възможни взаимодействия между няколко лекарства, трябва редовно да информирате Вашия лекар и фармацевт за всяко друго лечение, което приемате в момента!

Нежеланите лекарствени реакции, докладвани при употребата на лактулоза, са оценени чрез следната класификация за честота:
Много чести (>1/10 пациента); чести (>1/100 до <1/10 пациента); нечести (>1/1 000 до <1/100 пациента); редки (>1/10 000 до <1/1 000 пациента); много редки (<1/10 000 пациента), с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).
При всяко групиране в зависимост от честотата нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Нежелани лекарствени реакции при приложението на лактулоза:
Стомашно-чревни нарушения:

 • Много чести: при прилагане на средни дози в началото на лечението може да настъпят слаба коремна болка, метеоризъм (подуване на корема) или флатуленция (отделяне на газове). По-високи дози може да предизвикат гадене, повръщане, диария, водеща до водно-електролитен дисбаланс (изразена загуба на течности и соли).

Нарушения на метаболизма и храненето:

 • Редки: По време на лечение на мозъчно увреждане, свързано с хронично чернодробно заболяване, е докладвано за повишаване на серумната концентрация на натрий;
 • С неизвестна честота: Продължителна употреба на Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп във високи дози може да доведе до нарушения във водно-електролитния баланс (изразена загуба на течности и соли), характерни за лекарствата с лаксативно действие.


5. Съхранение на Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп
Да се съхранява при температура до 25° С. Да се пази от пряка слънчева светлина!
Да не се употребява след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката.
Срок на годност след отваряне 6 месеца.

6. Допълнителна информация
Какво съдържа Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп
Активното вещество
е лактулоза.
100 ml сироп съдържат: Лактулоза 65 g, както и фруктоза < 1 g, лактоза < 10 g, галактоза < 15 g.
Другите съставки са: Лимонена киселина (безводна) и пречистена вода.

Как изглежда Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп и какво съдържа опаковката?
Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп е безцветна до светло жълта вискозна течност, със сладък вкус и мирис на череша в бутилки, съдържащи 100, 200, 500 и 1 000 ml. В кутията е приложена полиетиленова мерителна чашка 30 ml.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
Chephasaar GmbH, Германия.

Дата на последна редакция на текста: Ноември 2010.

За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас по следните начини:
 • На телефони: 042 605 300, 0893 376 735.
  Понеделник - Петък, от 9.00 до 17.30 часа
 • Като ни пишете на електронната поща (натиснете тук)

Взаимодействия

на ЛАКТУЛОЗА - МИП сироп 500 мл. лаксатив MIP PHARMA с продукти, активни съставки, заболявания, храни и напитки.

Силно клинично значими взаимодействия (1)

Умерено клинично значими взаимодействия (145)

Маловажно клинично значими взаимодействия (12)

Виж подробно всички.

Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 3.1, 86 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

Споделете вашето мнение, задайте въпрос или отворете дискусия за "ЛАКТУЛОЗА - МИП сироп 500 мл. лаксатив MIP PHARMA" във форума.

?. www.framar.bg:

Коментирайте "ЛАКТУЛОЗА - МИП сироп 500 мл. лаксатив MIP PHARMA"
--- 10 скрити --- Прочети всички тук

11. www.framar.bg отговаря: (2014-11-17 11:51:07)

dari

Вече втори ден съм на диета след остра болка в корема.Докторката ми предписа Мезим форте и Дуспаталин. За първи път ми се случва, нямам колит или нещо друго.Може ли да пия Лактулоза за да отида до 00?

Споделете с лекуващия лекар, че имате запек. Не приемайте никакви медикаменти, без да са предписани от лекар.

12. Юлиана: (2015-02-26 15:50:06)

Ще ми помогне ли сиропа за къркорене в корема.

13. www.framar.bg отговаря: (2015-02-26 17:41:20)

Юлиана

Ще ми помогне ли сиропа за къркорене в корема.

Лактулозата е показана при запек. Може да опитате с пробиотици.

14. Юлиана: (2015-02-26 19:01:32)

Кой пробиотици бихте ми препоръчали. Благодаря Ви.

15. www.framar.bg отговаря: (2015-02-26 19:19:00)

Юлиана

Кой пробиотици бихте ми препоръчали. Благодаря Ви.

Може да погледнете продуктите в тези раздели:

Препоръчваме Ви: ПРОБИОТИЦИ

АНТИДИАРИЧНИ МИКРООРГАНИЗМИ (ПРОБИОТИЦИ)

Случвало ли ви се е да ви откажат лекарство, ако нямате рецепта за него?

Фармацевтите винаги ми отказват дадено лекарство, ако нямам рецепта за него.
Фармацевтите отказват, но променят решението си, ако съм редовен клиент или много им се помоля.
Някъде искат, другаде не искат рецепта, въпрос на фирмена политика.
Никога не съм имал проблем с получаването на лекарства, рецептата е само формалност.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.