0 продукта

Лекарствен справочник

КЛИНДАМИЦИН табл. 600 мг.* 12 МИП ФАРМА

КЛИНДАМИЦИН табл. 600 мг.* 12  МИП ФАРМА - изображение
Цена:  15.11 лв.

НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН

КЛИНДАМИЦИН табл. 600 мг.* 12  МИП ФАРМА

В тази листовка:

1. Какво представлява Клиндамицин-МIР 600 мг и за какво се използва
2. Преди да приемете Клиндамицин-МIР 600 мг
3. Как да приемате Клиндамицин-МIР 600 мг
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Клиндамицин-МIР 600 мг
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КЛИНДАМИЦИН-МIР 600 мг И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Клиндамицин-МIР 600 мг е антибиотик от групата на линкозамидите. Той се използва за лечение на инфекции, причинени от микроорганизми, чувствителни към клиндамицин [като например чувствителни анаеробни бактерии, чувствителни щамове на аеробни Грам-положителни бактерии (стрептококи, стафилококи и пневмококи), както и чувствителни щамове Chlamydia trachomatis]:
•  инфекции на костите и ставите;
•  инфекции на уши, нос и гърло;
•  зъбно-челюстни инфекции;
•  инфекции на долните дихателни пътища;
•  вътрекоремни инфекции; . гинекологични инфекции;
•  инфекции на кожата и меките тъкани;
•  скарлатина.

В случай на тежки инфекции лечението трябва да започне с парентерално (интравенозно) приложение на клиндамицин съдържащи лекарствени продукти.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ КЛИНДАМИЦИН-МIР 600 мг

Не приемайте Клиндамицин-МIР 600 мг

•  ако  сте   алергични  (свръхчувствителни)  към  клиндамицин  или  към  някоя  от  другите  съставки  на Клиндамицин-МIР 600 мг филмирани таблетки (описани в точка 6 „Какво съдържа Клиндамицин-МIР 600 мг")
•  ако сте алергични (свръхчувствителни) към линкомицин.

Обърнете специално внимание при употребата на Клиндамицин-МIР 600 мг

Клиндамицин-МIР 600 мг трябва да се прилага с особено внимание при:
•  нарушена чернодробна функция;
•  смущения в невро-мускулната проводимост  (напр.  миастения гравис:  болезнена мускулна  слабост и Паркинсонова болест: т.н. вибрираща парализа);
•  предишни стомашно-чревни заболявания (напр. предишно възпаление на дебелото черво).
В случай на продължително лечение (повече от три седмици), периодично трябва да се изследва кръвната картина, както и функцията на черния дроб и бъбреците.

При поява на тежка и упорита диария по време на лечение с клиндамицин, незабавно прекратете приема на лекарството и уведомете лекуващия лекар.
Продължителната и повторна употреба на клиндамицин може да доведе до инфекция на кожата и лигавиците с микроби, срещу които Клиндамицин-МIР 600 мг е неефикасен, както и населяване с бластомицети. Клиндамицин-МIР 600 мг не трябва да се прилага в случай на остра респираторна инфекция, причинена от вируси.
Клиндамшнш-МIР 600 мг е неефикасен за лечение на менингит, тъй като достигнатите концентрации на клиндамицин в церебро-спипалната течност не са достатъчни за лечение.

Прием на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Клиндамицин-МIР 600 мг не трябва да се комбинира с макролидни антибиотици (напр. еритромицин), поради взаимно подтискане на ефикасността.

Доказана е кръстосана устойчивост между клиндамицин, който е активна съставка Клиндамицин-МIР 600 мг, и линкомицин съдържащи лекарствени продукти.

Клиндамицин-МIР 600 мг може да усили действието на мускулно-релаксиращите лекарства (напр. етер, тубокурарин и панкурониев бромид), дължащо се на неговата способност за нервно-мускулно блокиране. Този ефект може да доведе до неочаквани, животозастрашаващи инциденти по време на хирургически операции.

Ефикасността на пероралните противозачатъчни средства, когато се приемат едновременно с Клиндамицин-МIР 600 мг, не е гарантирана. Поради тази причина трябва да се използват други, допълнителни контрацептивни методи.

Прием на Клиндамицин-МIР 600 мг с храни и напитки

Вие може да приемате това лекарство със или без храна.

Бременност и кърмене

При употребата по време на бременност и кърмене, трябва да бъде обмислено внимателно съотношението полза/риск. Досега експерименталните проучвания при хора не показват никакъв тератогенен ефект на клиндамицин.
При кърмачета може да се наблюдава сенсибилизация (развиване на свръхчувствителност), диария и колонизация на лигавиците с бластомицети.
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Клиндамицин-МIР 600 мг не повлиява способността за шофиране или работа с машини.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ КЛИНДАМИЦИН-МIР 600 мг

Винаги приемайте Клиндамицин-МIР 600 мг точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Филмираните таблетки се поглъщат цели (без да се сдъвкват или натрошават) с достатъчно количество течност (напр. чаша вода). Препоръчва се филмираните таблетки да се вземат на няколко приема, разпределени през деня, за предпочитане на всеки 6 до 8 часа.
Ако Вашият лекар не Ви е предписал друго за Клиндамицин-МIР 600 мг, валидни са долупосочените указания. Моля, спазвайте предписанията за употреба, тъй като в противен случай Клиндамицин-МIР 600 мг няма да има желания ефект.

В зависимост от тежестта и мястото на инфекцията, възрастни и деца над 14-годишна възраст приемат 1 до З филмирани таблетки Клиндамицин-МIР 600 мг (съответстващи на 0,6 гр до 1,8 гр клиндамицин) дневно. Дневната доза се разпределя на 3-4 приема.

Дозировка при деца от 6 до 14-годишна възраст

От 8 до 25 мг/кг дневно, разделени в 3-4 приема. Тази лекарствена форма не е подходяща за деца под 6-годишна възраст.

Дозировка при пациенти с чернодробни увреждания

При пациенти със средно тежка до тежка степен на чернодробни увреждания времето, за което лекарственият продукт се разгражда наполовина в организма, се удължава. Намаляване на дозата обикновено не се налага, ако Клиндамицин-МIР 600 мг е предписан на всеки 8 часа. Но, при пациенти с тежка степен на чернодробна недостатъчност концентрацията на лекарствения продукт в кръвта трябва да се контролира. В съответствие с резултатите е необходимо да се прибегне до намаляване на дозата или алтернативно удължаване на времето между отделните приеми.

Дозировка при пациенти с бъбречни увреждания

При пациенти с бъбречни увреждания времето за отделяне на половината от приетото количество лекарствен продукт е също удължено, като намаляване на дозата в повечето случаи не е необходимо. Но, при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност или спиране на отделяне на урина (анурия), концентрацията на лекарството в кръвта трябва да се контролира. В съответствие с резултатите е необходимо намаляване на дозата или удължаване на времето между отделните приеми от 8 до 12 часа.

Дозировка при пациенти на хемодиализа

Клиндамицин не се отделя при хемодиализа. Така че преди и след диализа не се налага промяна в предшестващата дозировка.

Ако сте приели повече от необходимата доза Клиндамицин-МIР 600 мг

Информирайте Вашия лекар или фармацевт незабавно. Ако е възможно, вземете Вашето лекарство и тази листовка с Вас.

Ако сте пропуснали да приемете Клиндамицин-МIР 600 мг

Обикновено симптомите на болестта не се утежняват особено, ако една доза е била пропусната. Продължете лечението с предписаната доза и не компенсирайте пропуснатия прием с двойна доза. Но, моля да запомните, че Клиндамицин-МIР 600 мг може да бъде безопасен и ефективен само, ако се взема редовно.

Ако сте спрели приема на Клиндамицин-МIР 600 мг

В случай на нежелани реакции, Вашият лекар ще Ви информира за възможни спешни мерки и ще Ви посъветва, дали други лекарствени продукти са подходящи за Вашето лечение. Моля, не прекъсвайте лечението в никакъв случай, без да сте се консултирали с Вашия лекар.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Клиндамицин-МIР 600 мг може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Нежеланите реакции може да настъпват с определена честота, която се дефинира по следния начин:
- много чести: засягат повече от 1 потребител на 10
- чести: засягат от 1 до 10 потребители на 100
- нечести: засягат от 1 до 10 потребители на 1 000
- редки: засягат от 1 до 10 потребители на 10 000
- много редки: засягат по-малко от 1 потребител на 1 000
- с неизвестна честота: честотата не може да се определи от наличните данни.

Нарушения на кръвта и лимфна система
Редки: Тромбоцитопения, левкопения, еозинофилия, неутропения или гранулоцитопения (нарушения в броя на различните кръвни клетки и тромбоцити в кръвта).

Стомашно-чревни нарушения
Чести: Стомашен дискомфорт, повдигане, гадене, повръщане и диария.
Редки: Езофагит (възпаление на хранопровода), стоматит (възпаление на устната кухина) и глосит (възпаление на езика).
С  неизвестна честота: Псевдомембранозен ентероколит (инфекция на червата, причинена от бактерията Clostridium difficile).

Нарушения на нервната система
Редки: Ефект на нервно-мускулно блокиране (нарушение на предаването на импулси от нервите към мускулите).

Нарушения на кожата и подкожната тъкан
Редки: Вагинит (възпаление на външните полови органи при жени) и лющене на кожата.
Много редки: Еритема ексудативум мултиформе (напр. синдром на Стивънс - Джонсън) и синдром на Лайел (последните две са тежки кожни реакции с образуване на мехури по кожата, устата, очите и половите органи).
Чести: Обрив, сърбеж и уртикария (обширни зачервени и уплътнени участъци по кожата).

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан

С неизвестна честота: Артралгия (болка в ставите).

Жлъчно-чернодробни нарушения:
Редки: Жълтеница, отклонения в тестовете за чернодробната функция.

Нарушения на имунната система
С неизвестна честота: Анафилактичен шок, оток на Квинке (подуване на устата, езика и гърлото).

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ КЛИНДАМИЦИН-МIР 600 мг

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява под 30° С на място, защитено от светлина.

Не използвайте Клиндамицин-МIР 600 мг след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера след «Годен до:». Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт, как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Клиндамицин-МIР 600 мг

-  Активното вещество е клиндамицин.  1  филмирана таблетка съдържа 688 мг Clindamycin hydrochloride, съответстващ на 600 мг клиндамицин.
-  Другите съставка са: микрокристална целулоза, манитол, талк, магнезиев стеарат, кросповидон, безводен силициев диоксид, титаниев диоксид (Е 171), макрогол, бутил метакрилат-(2-диметиламиноетил) метакрилатметил метакрилат-съполимер (1:2:1).

Как изглежда Клиндамицин-МIР 600 мг и какво съдържа опаковката

Клиндамицин-МIР 600 мг филмирани таблетки са бели филмирани таблетки.
Картонена кутия с   6 филмирани таблетки (1 блистер х 6 филмирани таблетки).
Картонена кутия с 12 филмирани таблетки (2 блистера х 6 филмирани таблетки).
Картонена кутия с 16 филмирани таблетки (2 блистера х 8 филмирани таблетки).
Картонена кутия с 30 филмирани таблетки (5 блистера х 6 филмирани таблетки).
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител: Германия 

Информация за продукта по НЗОК
Код по НЗОК:JF502
Цена за НЗОК:15.11 лв.
Реимбурсация:2.92 лв.
Пациентът заплаща:12.19 лв.
Безплатно:НЕ
Тип рецепта:Нормална
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Долна възрастова граница:1 г. и 1 м.
Горна възрастова граница:18 г.
За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас по следните начини:
  • На телефони: 042 605 300, 0893 376 735.
    Понеделник - Петък, от 9.00 до 17.30 часа
  • Като ни пишете на електронната поща (натиснете тук)
Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 3.1, 107 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

Споделете вашето мнение, задайте въпрос или отворете дискусия за "КЛИНДАМИЦИН табл. 600 мг.* 12 МИП ФАРМА" във форума.

?. www.framar.bg:

Коментирайте "КЛИНДАМИЦИН табл. 600 мг.* 12 МИП ФАРМА"
--- 190 скрити --- Прочети всички тук

191. Мартин : (2014-08-01 17:56:26)

Здравей те!!!! без да съм нито лекар нито в областта на тая медицина искам да ви кажа пишейки,че имате ли възможност да не приемате антибиотици не го правете,защото помага и вреди на друго и са излишни защото природата е дала всичко от което имаме нужда стига да знаем как да го ползваме,а за тия който ползват антибиотици специално за зъбари,така да ги нарека не ги приемайте,може би сте на ясно,че вредят,а не помагат лекарите ги изписват поради няколко причини работят с дадена компания и си предлагат боклука и всеки си продава антибиотика да правят пари не зареди друго,защото е по лесно да ти изпишат една рецепта с баркочи и ти да ги гълташ,а не те...знаете,че на чужд гръб и сто тояги са малко,който ме разбрал е ок,който не ме е разбрал да продължи да се трови и да реват по сайтовете,ако идеш на лекар или на зъболекар ще ти кажат 80 процента еди какво си вземи и е задължително дори така ще ти го кажат едва ли не ако не го приемаш ще умреш ...малко са хирурзите зъболекари който да кажат не пий,антибиотик излишно е да се тровиш допълнително достатъчно лоша храна ядем. гледам,че предимно тук пият антибиотик за проблеми със устата и чревни и хранопроводи съветвам ви аз не като лекар но като умен и разумен човек да ползвате природата за тоя вид лекуване бих ви предложил - Прополис на пура сух или за по лесно приготвен от производители на мед,като им кажете искам прополис имат го и в течен,можете и сами да си го направите слагате една пура прополис в 70%спирт за 10-15 на стайни градуси но да е на на тъмно и после изваждате пурата и изцеждате прополиса който се е извлякъл в двойна дори тройна марля и се пръскате в носа гърлото върхо зъба болката където се намира или операцията където е била върху мястото в продължение на 15 дни по 2-3 пъти дневно сутрин и вечер задължително по 3-4 впръсквания на прием може да се пие за проблеми с гастрит язва и стомашно чревни проблеми по 25-40 капки пак 2 - 3 пъти дневно с 15-20мл. вода и се приема на екс.не мога да пиша за всеки симптом за това което прочетох за това пиша най чести проблеми в сайта и приема на антибиотици с който ви блъскат и ви карат да приемате едва ли не на сила но със ваше съгласие.както политиците го правят така и лекарите по един и същ метод,бъдете разумни и да не забравя на кратко прополиса се извлича по естествен път без химическа намеса и обработка от пчеличките който ви жилят и бягате от тях и ги псувате те ви доставят естествен екстракт от 7-вида антибиотици в едно.което помага за много видове симптоми при тия с хронични и по тежки проблеми нека се лекуват 3 месеца с него да не го спират и ще се излекуват. Господ е дал рай на земята,а ние се опитваме да го направим ад,а за няколко четох проблема със кървене на венци и токсини в тялото и бактерии пак природата е дала дървета с маслини където ще търсите да е студено пресовано олио така наричащото зехтин. жабурете около15/20 мин. с една супена лъжица всяка сутрин от зехтина без да гълтате само жабурите и след 15 мин.най добре 20 мин. го изплювате само в тоалетната силно токсичко е ще се напълни този зехтин докато го въртите в устата си 20 мин. с плавни движения с много бактерии микроби токсини и т.н. хем пречиствате организма си но и стяга венците спира кървенето изчиства устата ви от зъбен камък плака избелва зъбите и напукани устни пречиства синусите и още много неща но предимно на първо лице ще видите,че кръв устни и лице ще се освежи и стегнат и няма да има нужда да давате пари за махане на камък от зъбите който се е събрал от плаката почиства под венеца зехтина и по добре от зъболекар който ще ви разкървави зъбите и няма почисти така добре и ще ви вземи една доза пари.ами мога цял ден да ви пиша но на кратко е това извличайте от природата има всичко този Рай на земята. зехтина го ползвате само сутрин е достатъчно по една супена лъжица ако може да е пласмасова или сребърна златна но не и метал.приема е докато симптомите ви изчезнат макс до 3 месеца за тежки случай за много тежко болните,да не се страхуват ако почнат да им излиза симптоми от зехтина това е добре защото организма се пречиства и не спирайте процедурата,а я продължете по дълъг период от време,просто организма ви показва,че много се е нуждаел от пречистване. Лек и спокоен живот от мен.

192. Doncheto: (2014-09-03 10:19:56)

За облекчаване и предотвратяване на стомашни болки и гадене може да се използва някакъв пробиотик , предпазващ лигавицата на стомаха от дразнене :) Препоръчвам биогая таблетки , които се дъвчат (приятни са с вкус на ягода) , но може и друг пробиотик .

193. Светла: (2014-11-03 12:15:35)

Пия по 1 табл. на 8 часа, след като ми извадиха мъдрец. Няма странични действия.

194. Ваня: (2014-11-25 12:12:44)

на сестра ми предписаха клиндамицин 600 мг след операция от катаракта, тя е с епилепсия и приема ривотрил и тегретол. Има ли проблем да приема този антибиотик

195. www.framar.bg отговаря: (2014-11-25 12:26:24)

Ваня

на сестра ми предписаха клиндамицин 600 мг след операция от катаракта, тя е с епилепсия и приема ривотрил и тегретол. Има ли проблем да приема този антибиотик

Не е посочено противопоказание!

КЛИНДАМИЦИН табл. 600 мг.* 12 МИП ФАРМА е свързан към

Фармакологични групи (Активни съставки):

Бихте ли пазарували от нас онлайн и защо?

Да, безусловно.
Да, ако предложите разумна ценова политика и изгодна доставка.
Да, ако развиете и допълнителен сегмент от масови стоки, които не намирам в магазините около мен.
Не, предпочитам да дойда до аптеката, дрогерията или специализирания магазин.
Не, не искам да заплащам за куриер.
Не , неудобно е, имам всичко на една ръка разстояние.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.