0 продукта

Лекарствен справочник

ФЛАЖИЛ табл. 250 мг. * 20

ФЛАЖИЛ табл. 250 мг. * 20 - изображение
Цена:  6.38 лв.

НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН

ФЛАЖИЛ табл. 250 мг. * 20

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
FLAGYL 250 mg film-coated tablets
metronidazole
ФЛАЖИЛ 250 mg филмирани таблетки
метронидазол
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

В тази листовка:

1. Какво представлява Флажил и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да използвате Флажил
3. Как да използвате Флажил
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Флажил
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ФЛАЖИЛ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Какво представлява Флажил

 • Флажил спада към групата на антиинфекциозните имидазолови производни.

За какво се използва
Това лекарство е показано за лечение на:

 • вагинит причинен от Trichomonas vaginalis;
 • неспецифичен вагинит;
 • амебиаза;
 • гиардиаза (ламблиаза);
 • инфекции предизвикани от чувствителни към лекарството анаеробни микроорганизми.


2. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ФЛАЖИЛ
Не използвайте Флажил:

 • ако сте алергични (свръхчувствителни) към метронидазол или към някое от помощните вещества, или други лекарствени продукти включващи имидазолови производни.

По принцип, това лекарство не трябва да се използва в комбинация с дисулфирам, освен ако не е препоръчано от Вашия лекар.

Ако смятате, че някои от тези условия се отнася за Вас, или имате някакви съмнения, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди лечението с Флажил.

Обърнете специално внимание при употребата на Флажил

Използването на Флажил за продължително лечение трябва да бъде внимателно преценено от Вашия лекар.
Трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете употребата на Вашето лекарство.

Лечението с Флажил не трябва да се предписва за срок по-дълъг от 10 дни и не трябва да се прилага по-често от 2 до 3 пъти годишно.
Ако забележите, че имате лоша координация на волевите движения, виене на свят, умствено объркване или залитате, трябва да спрете лечението и да се консултирате с Вашия лекар.
Трябва да внимавате с това лекарство в случай, че имате тежки, хронични или прогресиращи заболявания на периферната и централната нервна система.

Ако смятате, че някои от тези условия се отнася за Вас, или имате някакви съмнения, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди лечението с Флажил.

Предупреждения и предпазни мерки

В случай на кръвни нарушения, висока доза и/или продължително лечение, Вашият лекар може да назначи редовни кръвни изследвания, особено по отношение на белите кръвни клетки.
В случай на продължително лечение, важно е да уведомите Вашия лекар ако възникнат нервни смущения (мравучкане, трудна координация на движенията, замайване, гърчове). По време на лечението може да наблюдавате червеникаво-кафяво оцветяване на урината, което не е обезпокоителен симптом.
Флажил трябва да се прилага предпазливо при пациенти с чернодробна енцефалопатия.

Ако смятате, че някои от тези условия се отнася за Вас, или имате някакви съмнения, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди лечението с Флажил.

Други лекарства и Флажил

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Не трябва да използвате Флажил заедно с дисулфирам, алкохол и лекарствени продукти, съдържащи алкохол. Флажил може да си взаимодейства също и със следните лекарства: перорални антикоагулантни лекарства (трябва да се следи протромбиновото време и при необходимост антикоагулантната терапия да се коригира поради повишена опасност от кървене), литий и циклоспорин (нивата им трябва да се следят, тъй като могат да се повишат), фенитоин и фенобарбитал (понижават се нивата на метронидазол 5-флуороурацил (трябва да се следи за прояви на токсичност, тъй като клирънсът може да се понижи), бусулфан (може да доведе до токсичност на бусулфан).
Приемът на това лекарство може да повлияе на резултатите от някои лабораторни изследвания (изследване за трепонеми) и да даде фалшиво отрицателен TPI тест.

Флажил с храни и напитки
Не се препоръчва да употребявате алкохол по време на лечението и поне 24 часа след края на лечението поради опасност от развитие на дисулфирам-подобна реакция (напр. зачервяване, горещи вълни, повръщане и учестяване на сърдечната дейност).

Бременност и кърмене
Информирайте Вашия лекар ако сте бременна или мислите, че може да сте бременна или ако възнамерявате да забременете.
Информирайте Вашия лекар, ако кърмите или възнамерявате да кърмите.
Флажил може да се прилага при необходимост по време на бременност, ако е препоръчано от Вашия лекар или фармацевт.
Употребата на това лекарство не се препоръчва по време на кърмене.
Винаги се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Трябва да се има предвид вероятността от появата на световъртеж, объркване, халюцинации, конвулсии или очни нарушения след употребата на това лекарство. При тези прояви да не се допуска шофиране и работа с машини.

Флажил съдържа пшенично нишесте
Подходящо за хора с цьолиакия (глутенова ентеропатия).
Пациенти с алергия към пшеница (различна от цьолиакия) не трябва да вземат този лекарствен продукт.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ФЛАЖИЛ
Винаги използвайте Флажил точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Как да приемате това лекарство

 • Приемайте това лекарство през устата.

Какво количество да приемате
Препоръчителната доза е:
Вагинит и уретрит предизвикани от Trichomonas vaginalis:
Възрастни и младежи:

2000 mg като еднократна доза или 200 mg три пъти дневно за 7 дни или 400 mg два пъти дневно за 5-7 дни.
Вашият партньор трябва да се лекува заедно с Вас дори и в случай, че не проява никакви клинични симптоми.
Деца под 10 годишна възраст: 40 mg/kg орално като еднократна доза или 15-30 mg/kg/ден разделени на 2-3 дози за 7 дни.
Да не се превишава 2000 mg /доза.

Неспецифичен вагинит
Възрастни:
500 mg през устата два пъти дневно в продължение на 7 дни. Вашият партньор трябва да се лекува заедно с Вас.
Деца над 12 години: 400 mg два пъти дневно за 5-7 дни или 2000 mg като еднократна доза.

Амебиаза
Възрастни:
1,50 g/ден на 3 приема за 7 дни.
Деца над 10 годишна възраст: от 400 до 800 mg, три пъти дневно за 5-10 дни.
Деца от 7 до 10 годишна възраст: от 200 до 400 mg, три пъти дневно за 5-10 дни.
Деца от 3 до 7 годишна възраст: от 100 до 200 mg, четири пъти дневно за 5-10 дни.
Деца от 1 до 3 годишна възраст: от 100 до 200 mg, три пъти дневно за 5-10 дни.
Алтернативно дозите могат да бъдат изразени според телесното тегло: 35-50 mg/kg/ден на 3 приема за 5-10 дни без да превишава 2400 mg/ден.

Гиардиаза
Възрастни:
750 mg до 1 g/ден в продължение на 5 последователни дни.
Деца над 10 годишна възраст:
2000 mg дневно за три дни или 400 mg три пъти дневно за 5 дни или 500 mg два пъти дневно за 7-10 дни.
Деца от 7 до 10 годишна възраст: 1000 mg дневно за три дни.
Деца от 3 до 7 годишна възраст: от 600 до 800 mg еднократно на ден за 3 дни.
Деца от 1 до 3 годишна възраст: 500 mg еднократно дневно за 3 дни.
Алтернативно изразено в mg/kg телесно тегло: 15-40 mg/kg/ден, разделени на 2-3 дози.

Анаеробни инфекции
Възрастни:
1 g до 1.50 g/ден.
Деца > 8 седмици до 12 години: 20-30 mg/kg/ден като единична доза или разделени на 3 дози (7.5 mg/kg на всеки 8 часа). Дневната доза може да бъде повишена до 40 mg/kg според тежестта на инфекцията. Продължителността на лечението обикновено е 7 дни.
Деца < 8 седмици: 15 mg/kg като единична доза дневно или разделена на 2 дози (7.5 mg/kg на 12 часа).
При новородени с гестационна възраст < 40 седмици натрупването на метронидазол може да възникне по време на първата седмица от живота, защото концентрациите на метронидазол в серума трябва да се мониторират за предпочитане след няколко дни лечение.

Ерадикация на Helicobacter pylori при педиатрични пациенти
Като част от комбинирана терапия, 20 mg/kg/ден. Да не се превишава 500 mg два пъти дневно за 7 до 14 дни. Да се вземат предвид официалните препоръки отнасящи се до правилната употреба на антибактериалните средства преди иницииране на терапията.
Във всички случаи, спазвайте лекарското предписание.

Ако сте приели повече от необходимата доза Флажил
He съществува специфичен антидот. В случай на предозиране, което може да се прояви с повръщане, трудна координация на движенията, лоша ориентация. Моля, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт, за да се започне симптоматично лечение.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Флажил може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Честотата, видът и тежестта на нежеланите реакции при деца е същата както при възрастните.

Възможно е да се получат следните нежелани лекарствени реакции:
Стомашно-чревни нарушения

 • епигастрална болка, гадене, повръщане, диария;
 • орален мукозит, вкусови нарушения, анорексия;
 • обратими случаи на панкреатит.

Нарушения на имунната система

 • ангиоедем, анафилактичен шок.

Нарушения на нервната система

 • периферна сензорна невропатия;
 • главоболие, конвулсии, замайване;
 • случаи на енцефалопатия, (напр. обърканост) и подостър целебрален синдром (напр. атаксия, дизартрия, нарушения на походката, нистагъм, тремор), които могат да се разсеят при спиране приема на лекарството;
 • асептичен менингит.

Психични смущения

 • психотични смущения включващи - объркване, халюцинации;
 • потиснато настроение.

Нарушенията на очите

 • преходни зрителни нарушения като двойно виждане, късогледство, замъглено виждане, намалена визуална острота, промени в цветното зрение;
 • оптична невропатия/неврит.

Нарушения на кръвта и лимфната система

 • наблюдавани са случаи на агранулоцитоза, неутропения, тромбоцитопения.

Хепатобилиарни нарушения

 • съобщавани са повишени нива на чернодробните ензими (АСАТ, AЛAT, алкална фосфатаза, холестатичен или смесен хепатит и хепатоцелуларно чернодробно увреждане, придружавани с жълтеница;
 • съобщавани са случаи на чернодробна недостатъчност, налагащи чернодробна  трансплантация при пациенти, лекувани с метронидазол в комбинация с други антибиотични лекарства.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

 • обрив, сърбеж, зачервяване, уртикария;
 • поява на пустулозни обриви.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

 • треска.

Други смущения

 • урината може да се оцвети в червено-кафяво, тъй като могат да бъдат открити водно разтворими пигменти, вероятно от метаболитите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ФЛАЖИЛ
Да не се употребява след изтичане срока на годност отбелязан върху опаковката.
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Да се съхранява при температура под 25 °С в оригиналната опаковка.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа Флажил
Активното вещество
е: метронидазол (metronidazole). Всяка филмирана таблетка съдържа 250 mg метронидазол.

Другите съставки са:

 • вътрешност на таблетката: пшенично нишесте, повидон, магнезиев стеарат;
 • покритие на таблетката: хипромелоза, макрогол 20000.

Как изглежда Флажил и какво съдържа опаковката
Флажил се предлага в картонена опаковка по 20 филмирани таблетки в PVC/алуминиеви блистери по 10 таблетки в блистер.

Притежател на разрешението за употреба:
Санофи-Авентис България ЕООД, България.

Производител:
Famar Lyon, Франция;
Sanofi-Aventis, S.A., Испания.

Дата на последно преразглеждане на листовката: 01/2012.

Информация за продукта по НЗОК
Код по НЗОК:PF004
Цена за НЗОК:6.59 лв.
Реимбурсация:0.00 лв.
Пациентът заплаща:6.59 лв.
Безплатно:НЕ
Тип рецепта:Нормална
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение
Изображение 2 към продукта ФЛАЖИЛ табл. 250 мг. * 20
За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас по следните начини:
 • На телефони: 042 605 300, 0893 376 735.
  Понеделник - Петък, от 9.00 до 17.30 часа
 • Като ни пишете на електронната поща (натиснете тук)
Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 3.0, 97 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

По темата във форума. Включете се в дискусията сега!

1. radina:

Може ли въобще да се отървем от бялото течение проблем на всяка жена ? Имам този проблем и вече се отчайвам че ще се излекувам , ходя по гинеколози купувам препарати и накрая пак се повтаря процедурата....

2. southern_sun:

И аз като всяка жена страдам периодично от бяло течение, само едно ме оправя: Флажил - глобули ....

3. OrHiDeA:

За да има ефект трябва да се вземе изследване . Причините за течение могат да бъдат много....

4. southern_sun:

За да има ефект трябва да се вземе изследване . Причините за течение могат да бъдат много. Абе не всички лекари-гинеколози правят ти правят изследване когато става въпрос за бяло течение. Изписват ти все едни и същи медикаменти и след това се оказва, че н...

5. radina:

А дали и партньора ми трябва да взема някакви лекарства ?...

6. southern_sun:

Разбира се,че трябва все пак това е един вид венерическо заболяване и се предава и по полов път....

7. OrHiDeA:

А дали и партньора ми трябва да взема някакви лекарства ? Зависи какво е заболяването, но в някои случаи често се налага да се лекува и той....

8. Iveto:

Определено май лечението е временно все някога пак се появява така че не се заблуждавайте че може да се излекува....

9. southern_sun:

Определено май лечението е временно все някога пак се появява така че не се заблуждавайте че може да се излекува. Е стига, ти направо ме отчая! Не мислям,че си права обаче. Когато жената спазва идеална лична хигиена, ползва презервативи и въобще вземе вси...

10. sara:

Моята гинеколожка ми каза, че при някои е по обилно бялото течение, без да има нужда от лечение, но все пак това може да се каже само като се направят пълни микробиологични изследвания....

11. Margo:

Моята гинеколожка ми каза, че при някои е по обилно бялото течение, без да има нужда от лечение, но все пак това може да се каже само като се направят пълни микробиологични изследвания. След като е нормално да имаш бяло течение винаги съм се чудила, как г...

12. OrHiDeA:

Моята гинеколожка ми каза, че при някои е по обилно бялото течение, без да има нужда от лечение, но все пак това може да се каже само като се направят пълни микробиологични изследвания. След като е нормално да имаш бяло течение винаги съм се чудила, как ...

13. southern_sun:

Моята гинеколожка ми каза, че при някои е по обилно бялото течение, без да има нужда от лечение, но все пак това може да се каже само като се направят пълни микробиологични изследвания. След като е нормално да имаш бяло течение винаги съм се чудила, как...

14. Margo:

И така и не разбрах, това заболяване ли е или е напълно нормално физиологично състояние?...

15. OrHiDeA:

И така и не разбрах, това заболяване ли е или е напълно нормално физиологично състояние? Зависи - ако е по време на овулация и е прозрачна секрецията и без мирис всичко е ок. Ако има промяна в цвета, консистенцията или мириса вече трябва да се взима микро...

16. aleks:

Аз се лекувам вече 2 години с всякакви лекарства, мазила, правих си изследвания и нищо. Но, има нещо, което помага на 100%(изисква около 2 месеца лечение), струва в пъти по-малко от посещенията при гинеколога и цената на изписаните лекарства и се нарича Х...

17. southern_sun:

Аз се лекувам вече 2 години с всякакви лекарства, мазила, правих си изследвания и нищо. Но, има нещо, което помага на 100%(изисква около 2 месеца лечение), струва в пъти по-малко от посещенията при гинеколога и цената на изписаните лекарства и се нарича Х...

18. foxytyyy:

здравейте,предстои ми изгаряне на раничка на шийката на матката с големина около 5 ст., на 21г съм,не съм раждала,но имам страхотно бяло течение в следствие на тази раничка и никакви медикаменти не помогнаха.Лекарката ми каза че ще ми купи лекарството,но ...

19. Margo:

здравейте,предстои ми изгаряне на раничка на шийката на матката с големина около 5 ст., на 21г съм,не съм раждала,но имам страхотно бяло течение в следствие на тази раничка и никакви медикаменти не помогнаха.Лекарката ми каза че ще ми купи лекарството,но ...

20. qproin:

Аз знам, че мерки трябва да се вземат ако е с различен от белия цвят и ако има миризма. Иначе съм чувала, че е съвсем нормално всяка жена да си го има....

21. Пума:

Флажил наистина ли помага? Аз никога не съм пробвала хапчета за този проблем -> ->...

22. tweety:

Често бялото течение е съпроводено от появата на вагинални гъбички. Съществуват 5 симптома на вагиналните гъбички, които са най-често се свързани с бялото течение:- непоносим сърбеж в областта малките и големите срамни устни;- парене;- възпаление на са...

23. сиско:

ох, и аз не мога да оттърва от това бяло течение, спасение няма, изследванията ми са перфектни, само експериментират с мен и резултат нулев ...

24. Margo:

ох, и аз не мога да оттърва от това бяло течение, спасение няма, изследванията ми са перфектни, само експериментират с мен и резултат нулев Пробвала ли си вагинални промивки с Тантум роза?...

25. radowen:

Да, наистина, някой пробвал ли е Тантум роза - изкачат ми рекламни банери на продукта и тъй като и аз имам проблеми се замислих дали е добро решение?...

26. сиско:

ох, и аз не мога да оттърва от това бяло течение, спасение няма, изследванията ми са перфектни, само експериментират с мен и резултат нулев Пробвала ли си вагинални промивки с Тантум роза? не съм, имаш ли отзиви за него, ако да пиши...

27. Igri4ka:

И аз страдах прекалено много от бяло течение. Не помогнаха нито препарати, нито хапчета, нито промивки. НИЩО! Все пак се намери лек. Преди всичко трябва да се знаят и спазват следните неща:1. Бялото течение, гъбите, са резултат от намален имунитет. Следов...

28. tweety:

И аз страдах прекалено много от бяло течение. Не помогнаха нито препарати, нито хапчета, нито промивки. НИЩО! Все пак се намери лек. Преди всичко трябва да се знаят и спазват следните неща:1. Бялото течение, гъбите, са резултат от намален имунитет. Следов...

29. сиско:

А аз все още е съм се оттървала от него, мисля сега като пусна дете на ясла да обърна повече време на себе си и отново да посетя гинеколог. Така и ще си направя профилактичните прегледи....

30. tweety:

Всяка трета жена се бори с това не приятно заболяван, но знаем ли как да се предпазим от появата му? Предлагам нялко съвета за превенция: Личната хигиена – поддържането на добра лична хигиена е първото средство срещу бялото течение. 2-3 бани със смрадлика...

31. Finger:

Днес бях на гинекологичен преглед и гинеколожката ми предписа ФЛУОМИЗИН до този момент съм ползвала само Флажил глобули. Тъй като течението ми е съвсем оскъдно, не е ли по добре да го заменя с нещо друго? Ако някой е ползвал тези глобули нека да сподели ...

32. valterppk:

moje li da se polzva Flagyl pessaries kogato sam nerazpolojena...

33. mecana:

Оххх, много е трудно да се справиш с пустото бяло течение - то си е направо като присъда Какво ли не са ми изписвали, за известно време има подобрение и хайде пак... Много са упорити тези бактерии и без антибиотик няма оправия, поне при мен беше така. Мо...

34. southern_sun:

moje li da se polzva Flagyl pessaries kogato sam nerazpolojena Веднага ти отговарям!! Не не може да се ползват, ако са ти били изписани от лекар би било нормално да ти обяснят тия глобули....

35. Genoveva:

moje li da se polzva Flagyl pessaries kogato sam nerazpolojena За пръв път ли ползваш такива неща? Не могат да се ползват когато си неразположена тъй като няма да се излекуваш от бялото течение. Все пак това е заболяване на лигавицата на шийката матката и...

36. boncho green:

Приятелката ми от време на време се оплаква от същия проблем. И аз покрай нея съм пил едни хапченца, но нямам спомен как се казваха. Искам да ви питам само има ли връзка бялото течение с басейните, които посещаваме през лятото. Защо не иска да влиза във в...

37. jerry_soprano:

Мисля, че тук се бъркат нещата. Нормалният секрет на жената не е бяло течение, а е прозрачен и не причинява сърбеж, според мен! Както и повечето жени и аз съм имала проблеми с овладяването на бялото течение, като е имало случай, когато е било в така да се...

38. nikita:

А случвало ли ви се е да хванете гъбички от ежедневни превръзки или тоалетна хартия На мен ми се случи и бях направо шокирана - нали уж са стерилни така да се каже...Използвала съм интимния лосион Ин Кеър и с две ръце го препоръчвам на всички жени с подо...

39. southern_sun:

А случвало ли ви се е да хванете гъбички от ежедневни превръзки или тоалетна хартия На мен ми се случи и бях направо шокирана - нали уж са стерилни така да се каже...Използвала съм интимния лосион Ин Кеър и с две ръце го препоръчвам на всички жени с подо...

40. joremimi:

бихте ли ми споделили лечение на гъбички след приемането на антибиотик?...

41. Finger:

бихте ли ми споделили лечение на гъбички след приемането на антибиотик? Мисля, че лечението на гъбички е еднакво независимо дали е след прием на антибиотик и след полов контакт. Гъбичките са вследствие на понижен имунитет, което понякога се получава след ...

42. joremimi:

моята лекарка по телефона ми преписва принципно ГИНАСОЛ ( мисля че така беше ) и минава за дълго време , но сега мислех да пробвам Дактарин...

43. oho-boho:

моята лекарка по телефона ми преписва принципно ГИНАСОЛ ( мисля че така беше ) и минава за дълго време , но сега мислех да пробвам Дактарин По телефона Направо ме шокира, как така ще ти изписва лекарства по телефона, без да те прегледа? Нали знаеш, че бя...

44. ДоРеМи:

При мен бялото течение се появи, след като родих. И преди си имах, но съпровождаше настинка, а не беше постоянно. Правих си изследвания, но всичко е нормално и вече съм се примирила. Не пия лекарства, а си правя бани с бял равнец - много помагат. Също пия...

45. ilina:

Бих искала да помоля за съвет. Предписаха ми Гино - дактарин . В листовката пише , че е най - подходящо приложението вечер, но трябва ли да го измия когато се събудя или да го оставя... ? Благодаря предварително....

46. Finger:

Бих искала да помоля за съвет. Предписаха ми Гино - дактарин . В листовката пише , че е най - подходящо приложението вечер, но трябва ли да го измия когато се събудя или да го оставя... ? Благодаря предварително. Много съм доволна от Гино-дактарина, вечер...

47. radst:

KALIEV PERMANGANAT E EDINSTVENOTO UNIVERSALNO RE6ENIE-PREDI IMAH TE4ENIE KOETO SAS ZASILENATA SI KISELINNOST PONIAKOGA USPIAVA6E DORI DA IZBELI CVETA NA CVETNOTO BELIO NAMESTA NO KALIEVIAT PERMANGANAT OPRAVI VSI4KO.NE BARZITE S LEKARI I ANTIBIOTICI ZA6TOT...

48. Камелия:

KALIEV PERMANGANAT E EDINSTVENOTO UNIVERSALNO RE6ENIE-PREDI IMAH TE4ENIE KOETO SAS ZASILENATA SI KISELINNOST PONIAKOGA USPIAVA6E DORI DA IZBELI CVETA NA CVETNOTO BELIO NAMESTA NO KALIEVIAT PERMANGANAT OPRAVI VSI4KO.NE BARZITE S LEKARI I ANTIBIOTICI ZA6TOT...

49. hrisa:

Здравейте, аз съм доволна от действието на Полижинакса, обаче сега се зачудвам някой има ли на идея как се отразява взаимодействието му на жени със спирала, защото прочетох за презервативи и др. препарати, но не ми е ясно за спиралите....

50. desita@:

Имам бяло течение от 10 години,много лекарства съм изпробвала,естествено всички изписани от доктор,нищо не помага....

51. сиско:

Имам бяло течение от 10 години,много лекарства съм изпробвала,естествено всички изписани от доктор,нищо не помага. И при мен е така, явно ще си го нося докрай. Какво ли опитах, колко лекари смених и резултат нулев....

52. simariva:

Здравей Десита,и аз имах доста време проблеми с бяло течение. Един ден научих за лечение с Кана за жива и мъртва вода - ползвах я и ... помогна. На доста познати съм я препоръчала и при тях е така. Така, че опитай...Ето адреса: www.zdravealternativi.alle....

?. www.framar.bg:

Коментирайте "ФЛАЖИЛ табл. 250 мг. * 20"
--- 81 скрити --- Прочети всички тук

82. www.framar.bg отговаря: (2015-01-13 18:22:16)

Десислава Иванова

Предписаха ми флажил за розацея, а в показанията никъде не пише, че се използва за това заболяване. Наистина би ли намерило приложение за лечението на това заболяване?

Да, възможно е това лекарство да се предпише за розацея, но само от специалист дерматолог!

83. Viki: (2015-01-31 00:45:47)

Zdraveite, s priqtelq mi se lekuvahme 10 dena, az izpolzvah antibiotik i sveshtichki Flajil, a toi hapcheta flajil.24 chasa sled kraq na lechenieto pravihme seks bez prezervativ.Vuzmojno li e da ne sme se izlekuvali?

84. www.framar.bg отговаря: (2015-01-31 11:44:04)

Viki

Zdraveite, s priqtelq mi se lekuvahme 10 dena, az izpolzvah antibiotik i sveshtichki Flajil, a toi hapcheta flajil.24 chasa sled kraq na lechenieto pravihme seks bez prezervativ.Vuzmojno li e da ne sme se izlekuvali?

Резултатът от лечението може да се прецени от контролните изследвания!

85. ОрГ: (2015-03-14 08:04:01)

Здравейте, Искам да попитам дали е безопасно да се приемат едновременно Флажил 250 (3 х 2 на 24 ч. за 7 дни) и Амоксиклав 1000 (2 х 1 на 24 ч. за 7дни) и дали някой от двата антибиотика може да промени действието си под влияние на цитрусови сокове и цитрусови плодове? Благодаря предварително!

86. www.framar.bg отговаря: (2015-03-15 21:48:22)

ОрГ

Здравейте, Искам да попитам дали е безопасно да се приемат едновременно Флажил 250 (3 х 2 на 24 ч. за 7 дни) и Амоксиклав 1000 (2 х 1 на 24 ч. за 7дни) и дали някой от двата антибиотика може да промени действието си под влияние на цитрусови сокове и цитрусови плодове? Благодаря предварително!

Да, съвместими са. Не е прпоръчителна консумацията на грейпфрут по време на антибиотично лечение.

Кърменето на обществени места – естествено, допустимо или неприемливо?

Майката има право да кърми детето си независимо от възрастта му когато и където пожелае, без разголването й да се отъждествява с форма на ексхибиционизъм. Собствениците на търговския комплекс следва да бъдат осъдени и да платят обезщетение.
Кърменето на обществени места не подлежи на коментар, когато майката се стреми да запази интимността на този акт встрани от чуждите погледи като наметне себе си и бебето с шал. Искът на БХК не следва да бъде удовлетворен.
Кърменето на бебето и детето извън дома е редно да се практикува в уединението на специални помещения, предназначени за хранене и преобличане. Майката основателно е била помолена да преустанови храненето на детето си, щом не желае да завоалира процеса.
Не само тютюнопушенето, но и кърменето на обществена места трябва да бъде забранено.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.