0 продукта

Лекарствен справочник

ЗИНАТ табл. 500 мг. * 10

ЗИНАТ табл. 500 мг. * 10 - изображение
Цена:  12.55 лв.

НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН

ЗИНАТ табл. 500 мг. * 10

Листовка: информация за потребителя
Зинат 250 mg филмирани таблетки
Zinnat 250 mg film-coated tablets
Зинат 500 mg филмирани таблетки
Zinnat 500 mg film-coated tablets
Цефуроксим (Cefuroxime)
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вае информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.
Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Зинат и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Зинат
3. Как да приемате Зинат
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Зинат
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Зинат и за какво се използва
Зинат е антибиотик, който се използва при възрастни и деца. Той действа като унищожава бактериите, които причиняват инфекции. Принадлежи към група лекарства, наречени цефалоспорини.

Зинат се използва за лечение на инфекции на:

 • гърлото;
 • синусите;
 • средното ухо;
 • белите дробове или гърдите;
 • пикочните пътища;
 • кожата и меките тъкани.

Зинат може да се използва и за:
лечение на Лаймска болест (инфекция, която се разпространява от паразити, наречени кърлежи).

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Зинат
Не приемайте Зинат:

 • ако сте алергични (свръхчувствителни) към някои цефалоспоринови антибиотици или към някоя от останалите съставки на Зинат;
 • ако някога сте имали тежка алергична реакция (реакция на свръхчувствителност) към някой друг тип бета-лактамни антибиотици (пеницилини, монобактами и карбапенеми).

Ако смятате, че това се отнася до Вас, не приемайте Зинат, преди да сте се консултирали с Вашия лекар.

Обърнете специално внимание при употребата на Зинат
Зинат не се препоръчва при деца на възраст под 3 месеца
, тъй като безопасността и ефективността му в тази възрастова група не са известни.
Трябва да следите за някои симптоми като алергични реакции, гъбични инфекции (като кандида) и тежка диария (псевдомембранозен колит), докато приемате Зинат. Това ще намали риска от възможни проблеми. Вижте "Състояния, за които трябва да следите" в точка 4.

Ако трябва да Ви се прави изследване на кръвта
Зинат може да повлияе на резултатите от изследване на нивото на кръвната захар или на резултатите от едно изследване на кръвта, наречено тест на Кумбс. Ако Ви е необходимо изследване на кръвта:

 • Уведомете лицето, вземащо пробата, че приемате Зинат.

Други лекарства и Зинат
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Лекарства, които се използват за намаляване на киселините в стомаха (напр. антиациди, които се използват за лечение на стомашни киселини), могат да повлияят действието на Зинат:

 • Пробенецид;
 • Перорални антикоагуланти.

Кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате такива лекарства.

Противозачатъчни хапчета
Зинат може да намали ефективността на противозачатъчните хапчета. Ако приемате противозачатъчни, докато сте на лечение със Зинат, трябва също да използвате и бариерен метод на контрацепция (като презервативи). Обърнете се към Вашия лекар за съвет.

Бременност, кърмене и фертилитет
Кажете на Вашия лекар, преди да започнете да приемате Зинат:

 • ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна, или планирате бременност;
 • ако кърмите.

Вашият лекар ще прецени ползата от лечението със Зинат за Вас спрямо риска за Вашето бебе.

Шофиране и работа с машини
Зинат може да причини замаяност и да има други нежелани реакции, които да понижат вниманието Ви.

 • Не шофирайте и не работете с машини, ако не се чувствате добре.


3. Как да приемате Зинат
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Приемайте Зинат след хранене. Това ще направи лечението по-ефективно.
Поглъщайте таблетките Зинат цели с малко вода.
Таблетките не трябва да се дъвчат, чупят или разделят, тъй като това може да намали ефективността на лечението.

Обичайна доза
Възрастни

Обичайната доза на Зинат е 250 mg до 500 mg два пъти дневно, в зависимост от тежестта и типа на инфекцията.

Деца
Обичайната доза на Зинат е от 10 mg/kg (максимална доза 125 mg) два пъти дневно до 15 mg/kg (максимална доза 250 mg) два пъти дневно, в зависимост от:

 • тежестта и типа на инфекцията.

Зинат не се препоръчва за деца на възраст под 3 месеца, тъй като безопасността и ефективността не са известни за тази възрастова група.
В зависимост от заболяването или от Вашия отговор, или от отговора на детето Ви към лечението, началната доза може да се промени или да е необходим повече от един курс на лечение.

Пациенти с бъбречни проблеми
Ако имате бъбречен проблем, Вашият лекар може да промени дозата Ви.

 • Говорете с Вашия лекар, ако това се отнася до Вас.

Ако сте приели повече от необходимата доза Зинат
Ако приемете повече от необходимата доза Зинат, може да имате неврологични нарушения и по-специално вероятността да получите гърч е по-голяма.

 • Не отлагайте. Незабавно се свържете с Вашия лекар или с най-близкото спешно отделение. Ако е възможно, покажете им опаковката на Зинат.

Ако сте пропуснали да приемете Зинат
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Приемете следващата доза по обичайното време.

Не спирайте приема на Зинат без да сте се посъветвали с Вашия лекар.
Важно е да завършите целия курс на лечение със Зинат.
Не спирайте приема на лекарството, дори и да се чувствате по-добре, освен ако Вашият лекар не Ви посъветва да го направите. Ако не завършите целия курс на лечение, инфекцията може да се появи отново.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Състояния, за които трябва да следите
Малък брой хора, които приемат Зинат, получават алергична реакция или потенциално сериозна кожна реакция. Симптомите на тези реакции включват:

 • тежка алергична реакция. Признаците й включват надигнат и сърбящ обрив, подуване, понякога на лицето или устата, което може да причини затруднено дишане;
 • кожен обрив, който може да има мехурчета и да изглежда като малки мишени (тъмно петно в центъра, заобиколено от по-светла област с тъмен пръстен около нея);
 • широкоразпространен обрив с мехури и лющене на кожата (това може да са признаци на синдром на Стивънс-Джонсън или на токсична епидермална некролиза);
 • гъбични инфекции. Лекарства като Зинат могат да причинят свръхрастеж на дрожди (кандида) в организма, което може да доведе до гъбични инфекции (като млечница). Тази нежелана реакция е по-вероятна, ако приемате Зинат за продължителен период от време;
 • тежка диария (псевдомембранозен колит). Лекарства като Зинат могат да причинят възпаление на дебелото черво, водещо до тежка диария, обикновено с кръв и слуз, стомашна болка и повишена температура;
 • реакция на Яриш-Херксхаймер. Някои пациенти може да развият висока температура (треска), втрисане, главоболие, мускулни болки и кожен обрив, докато са на лечение със Зинат за Лаймска болест. Това е известно като реакция на Яриш-Херксхаймер. Симптомите обикновено продължават няколко часа или най-много един ден.

Незабавно се свържете с лекар или медицинска сестра, ако получите някой от тези симптоми.

Чести нежелани реакции - Могат да засегнат до 1 на 10 човека:

 • гъбични инфекции (като кандида);
 • главоболие;
 • замаяност;
 • диария;
 • гадене;
 • стомашна болка.

Чести нежелани реакции, които могат да се проявят чрез кръвните изследвания:

 • повишаване на тип бели кръвни клетки (еозинофилия);
 • повишаване на чернодробните ензими.

Нечести нежелани реакции - Могат да засегнат до 1 на 100 човека:

 • гадене;
 • кожни обриви.

Нечести нежелани реакции, които могат да се проявят чрез кръвните изследвания:

 • понижаване на броя на тромбоцитите (клетки, които помагат за съсирването на кръвта);
 • понижаване на броя на белите кръвни клетки;
 • положителен тест на Кумбс.

Други нежелани реакции
Други нежелани реакции са наблюдавани при много малък брой хора, но точната им честота е неизвестна:

 • тежка диария (псевдомембранозен колит);
 • алергични реакции;
 • кожни реакции (включително тежки);
 • висока температура (треска);
 • пожълтяване на бялото на очите или на кожата;
 • възпаление на черния дроб (хепатит).

Нежелани реакции, които могат да се проявят чрез кръвните изследвания:

 • много бързо разрушаване на червените кръвни клетки (хемолитична анемия).

Ако получите нежелани реакции

 • Уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.


5. Как да съхранявате Зинат
Да се съхранява под 30°С.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката след "Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Зинат
Активното вещество е:
цефуроксим под формата на цефуроксим аксетил. Всяка таблетка съдържа 250 mg или 500 mg цефуроксим.
Другите съставки са: микрокристална целулоза, кроскармелоза натрий, натриев лаурилсулфат, хидрогенирано растително масло, колоиден силициев диоксид, пропиленгликол, метилхидроксипропилцелулоза, метилпарахидроксибензоат, пропилпарахидроксибензоат и опадрей бяло.

Как изглежда Зинат и какво съдържа опаковката
Зинат 250 mg таблетки
са бели до почти бели на цвят с означение "GXES7" от едната страна.
Зинат 500 mg таблетки са бели до почти бели на цвят с означение "GXEG2" от едната страна.
Таблетките се предлагат в блистерни опаковки, съдържащи 10 филмирани таблетки.

Притежател на разрешението за употреба и производител 
Притежател на разрешението за употреба:

ГлаксоСмитКлайн ЕООД, България.

Производител:
Glaxo Operations UK Limited (trading as Glaxo Wellcome Operations), Великобритания.

Информация за продукта по НЗОК
Код по НЗОК:JF385
Цена за НЗОК:12.55 лв.
Реимбурсация:0.00 лв.
Пациентът заплаща:12.55 лв.
Безплатно:НЕ
Тип рецепта:Нормална
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение
За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас по следните начини:
 • На телефони: 042 605 300, 0893 376 735.
  Понеделник - Петък, от 9.00 до 17.30 часа
 • Като ни пишете на електронната поща (натиснете тук)

Взаимодействия

на ЗИНАТ табл. 500 мг. * 10 с продукти, активни съставки, заболявания, храни и напитки.

Силно клинично значими взаимодействия (2)

Умерено клинично значими взаимодействия (51)

Маловажно клинично значими взаимодействия (2)

Виж подробно всички.

Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 3.0, 91 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

Споделете вашето мнение, задайте въпрос или отворете дискусия за "ЗИНАТ табл. 500 мг. * 10" във форума.

?. www.framar.bg:

Коментирайте "ЗИНАТ табл. 500 мг. * 10"
--- 68 скрити --- Прочети всички тук

69. www.framar.bg отговаря: (2015-02-13 12:50:38)

Силвия

Имах гнойна ангина, изписаха ми Зинат 500 mg за 5 дни (1 табл. на 12 часа). 1 седмица след като приключих с антибиотика, цикълът ми закъсня и все още го няма (5 дни закъснение).Направих 2 теста за бременност-отрицателни са. Възможно ли е това да се дължи на приема на Зинат?

Зинат може да намали ефективността на хормоналните противозачатъчни таблетки, ако приемате такива, по врема на приема на антибиотика и 7 дни след приключването му. Необходимо да се използва през това време бариерен метод за контрацепция.

70. Бояна: (2015-02-22 19:37:48)

Здравейте имам отит на двете уши, силно зачервено гърло, и подути сливици, наложи се да отида в спешното, тъй като усложненията се появиха в почивен ден(лекарят който ме прегледа не беше специалист). Там ми казаха да взема или Аугментин или Зинат и капки Отипакс. Купих Зинат, тъй като преди месец и половина бях в същото състояние и тогава приемах Аугментин и реших, че ако пак взема него може би ще се е появила резистентност. Въпросът ми е правилен избор ли съм направила и дали Зинат ще ми помогне.

71. www.framar.bg отговаря: (2015-02-24 16:26:45)

Бояна

Здравейте имам отит на двете уши, силно зачервено гърло, и подути сливици, наложи се да отида в спешното, тъй като усложненията се появиха в почивен ден(лекарят който ме прегледа не беше специалист). Там ми казаха да взема или Аугментин или Зинат и капки Отипакс. Купих Зинат, тъй като преди месец и половина бях в същото състояние и тогава приемах Аугментин и реших, че ако пак взема него може би ще се е появила резистентност. Въпросът ми е правилен избор ли съм направила и дали Зинат ще ми помогне.

Да. Хубаво е след като имате чести проблеми с горните дихателни пътища и ушите да посетите специалист- Уши-нос-гърло. 

72. анна: (2015-02-25 23:07:57)

Бременна съм в 20 г.с. и ми изписаха Зинат 500 2*1 за 5 дни, но мога ли с тях да пия Пробиен Синбиотик или той не е подходящ за бременни? Как трябва да пия Пробиен- на листовката пише 30 мин преди хранене, а на Зинат-след хранене? Нали трябва да има 2-3 часа м/у приема на двете лекарства?

73. www.framar.bg отговаря: (2015-02-26 13:55:07)

анна

Бременна съм в 20 г.с. и ми изписаха Зинат 500 2*1 за 5 дни, но мога ли с тях да пия Пробиен Синбиотик или той не е подходящ за бременни? Как трябва да пия Пробиен- на листовката пише 30 мин преди хранене, а на Зинат-след хранене? Нали трябва да има 2-3 часа м/у приема на двете лекарства?

Няма противопоказание за прием на пробиотици по време на бременност. Постарайте се да има интервал между приема на пробиотика и антибиотика около 1-2 часа.

ЗИНАТ табл. 500 мг. * 10 е свързан към

Фармакологични групи (Активни съставки):

Заболявания:

Кърменето на обществени места – естествено, допустимо или неприемливо?

Майката има право да кърми детето си независимо от възрастта му когато и където пожелае, без разголването й да се отъждествява с форма на ексхибиционизъм. Собствениците на търговския комплекс следва да бъдат осъдени и да платят обезщетение.
Кърменето на обществени места не подлежи на коментар, когато майката се стреми да запази интимността на този акт встрани от чуждите погледи като наметне себе си и бебето с шал. Искът на БХК не следва да бъде удовлетворен.
Кърменето на бебето и детето извън дома е редно да се практикува в уединението на специални помещения, предназначени за хранене и преобличане. Майката основателно е била помолена да преустанови храненето на детето си, щом не желае да завоалира процеса.
Не само тютюнопушенето, но и кърменето на обществена места трябва да бъде забранено.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.